ALGEMENE VOORWAARDEN GITAARLESANDRIESGELDOF.NL

 1. De cursist neemt deel aan de cursus vanaf de eerstvolgende les na de proefles. Deelname is voor onbepaalde tijd.
 2. Indien de cursist het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van twee lessen voor het aflopen van de afgenomen strippenkaart(en). Opzegging dient altijd via email te gebeuren. Het adres is info@gitaarlesandriesgeldof.nl De opzegging is pas officieel wanneer de cursist een bewijs van opzegging heeft ontvangen.
 3. Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld op de door de cursist ontvangen factuur of op de website. Dit bedrag geldt per 10 strippenkaart of een veelvoud hiervan.
 4. De betaling van het lesgeld vindt plaats binnen twee weken na factuurdatum. Bij het niet nakomen van de betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cursist.
 5. Bij het niet nakomen van de betaling wordt de cursist de toegang tot de lessen ontzegt.
 6. Bij afwezigheid dient de cursist zich meer dan 24 uur voor aanvang van de les af te melden.
 7. Per strippenkaart is het eenmalig mogelijk om als cursist af te melden zonder dat dit tot verval van een strip op de strippenkaart leidt. Na overleg met de docent, is het op basis van beschikbaarheid mogelijk, een op tijd afgemelde les, op een nader te bepalen tijdstip in te halen. De gemiste les dient echter wel binnen vijf werkdagen te worden ingehaald.
 8. Bij afmelding door de cursist binnen 24 uur voor aanvang van de les zal de gemiste les van de strippenkaart afgevinkt worden.
 9. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 10. Tussentijds opzeggen van de lessen is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de stad of langdurige ziekte. Teveel betaald lesgeld wordt niet terug betaald, maar schuift door of vervalt.
 11. Bij afwezigheid van de docent schuift de gemiste les door.
 12. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Gitaarlesandriesgeldof.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de gitaarlessen of voortvloeiende uit de gitaarlessen dan ook. Gitaarles Arnhem behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 13. Gitaarlesandriesgeldof.nl zal alle cursisten per e-mail op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-
  mailadres.
 14. Gitaarlesandriesgeldof.nl is gesloten voor de reguliere lessen tijdens de schoolvakanties (voortgezet onderwijs). Op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Indien de leiding het noodzakelijk acht, mag het geldende lesrooster worden aangepast betreffende het aantal uren, dag- en tijdstip van het jaar.
 15. Indien noodzakelijk kan Gitaarlesandriesgeldof.nl de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 16. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.